Wat is teambuilding?

wat is teambuilding

Bijgewerkt op 13 januari 2024

Wat is teambuilding

Teambuilding is het proces om van een groep mensen die ‘’toevallig’’ bij hetzelfde bedrijf werken een hecht team te maken. Een hecht team waarbij de teamleden zich ondergeschikt aan het team maken en optimaal met elkaar samenwerken om de gemeenschappelijke doelstelling te behalen. 

Bij je bedrijf werken mensen die elkaar waarschijnlijk daarvoor niet kenden. Al deze mensen hebben  allemaal verschillende ervaringen en meningen. Ze hebben andere opleidingen, gedachten en andere waarden, normen en gewoonten. En deze mensen moeten met elkaar samenwerken om het gemeenschappelijke doel te bereiken.

Al deze verschillende mensen met verschillende achtergronden moeten dus goed met elkaar leren samen te werken. En dat kun je voor elkaar krijgen met teambuilding! 

Saamhorigheid en elkaar compenseren

  1. Er moet een ‘’wij’-’ en saamhorigheidsgevoel ontstaan. Dat houdt in dat alle teamleden het gevoel hebben dat ze één team zijn en totaal afhankelijk van elkaar zijn en het samen moeten doen! 
  2. Daarnaast moet elk teamlid bereid zijn om een echte teamplayer te zijn. Elk teamlid moet denken en handelen in het belang van het team.  
  3. Het team moet leren om goed met elkaar om te gaan. En dan hebben we het onder andere over respect, waardering en het erkennen van elkaars kwaliteiten en tekortkomingen
  4. Ook moeten er teamnormen en -waarden ontstaan. Het team moet leren om op ongeveer dezelfde manier te denken. Zeg maar een team mindset!  En moet er duidelijkheid zijn over de taken en rollen van de teamleden. 
  5. Natuurlijk moeten ze ook leren om optimaal met elkaar samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan hoe je iets zegt en wanneer je iets zegt. Hoe maak je de juiste keuzes en hoe kun je goed gebruikmaken van elkaar.  

Echt goede teambuilding gaat verder dan samenwerking, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie. Echte teambuilding creëert een eenheid van een groep mensen. Ze handelen alsof ze één organisme zijn.

Wat men onder teambuilding verstaat

Niet iedereen verstaat hetzelfde onder teambuilding.  Om inzicht te geven in wat men hieronder verstaat, heb ik dit in twee groepen ingedeeld. 

  1. Workshops, trainingen, speeches en teambuilding trajecten. Dit zijn investeringen met als doel teams beter samen te laten werken zodat de teams het gemeenschappelijke doel bereiken. Hier ga je dus echt de diepte in! Leren, groeien en verbeteren staat centraal! De theorie staat centraal in combinatie met bewegingsopdrachten om de theorie te verduidelijken en te ondersteunen.
  2. De tweede groep zijn de teamuitjes en personeelsuitjes. Dit is geen echte teambuilding. De doelen van deze activiteiten zijn: plezier hebben, lachen, ontspannen en in een andere situatie met elkaar omgaan en elkaar leren kennen. De bewegingsopdrachten staan centraal! Denk dan aan bijvoorbeeld kanotochten, speurtochten, bowlen en samen koken. Dit soort activiteiten ga je doen als je met je team een leuke en plezierige tijd wilt hebben.

Voor wie is teambuilding geschikt

Teambuilding is geschikt voor kleine en grote teams. Teambuilding met meerdere teams die met elkaar moeten samenwerken is complexer dan met één team waarbij  de teamleden alleen met elkaar moeten samenwerken.  

Respect, waardering en samenwerking

Een gevolg is dat de teamleden elkaar respecteren, waarderen en goed met elkaar samenwerken. Bij teambuilding gaat het er om hoe je van een groep individuen een hecht en krachtig team kunt maken. Waarbij elk teamlid inziet dat het gewenst is dat elk teamlid een teamplayer is. 

Ik hoop dat je een beter inzicht hebt gekregen wat teambuilding is. Neem gerust contact met me op als je vragen hebt en als je vindt dat je team het nodig heeft een hechter team te worden.

Scroll naar boven