Teamleden tot actie aanzetten

teamleden tot actie aanzetten

Bijgewerkt op 13 januari 2024

Als leidinggevende en manager wil je soms dat de teamleden na de team meeting actie nemen. Je kunt als leidinggevende door je presentatie invloed op het gedrag en handelen van de teamleden uitoefenen. Hoe kun je de teamleden tot actie aanzetten?

Teamleden tot actie aanzetten: vertel wat je verwacht

Het is heel simpel: vertel wat je van de medewerkers verwacht. Vertel wat je  verwacht van hun houding, optreden en gedrag. Beschrijf exact wat je voor ogen hebt. Van groot belang is dat je aangeeft wat er nu gebeurt en daarna vertelt wat je werkelijk zou willen dat er zou gebeuren.

Verduidelijk dit met twee tot drie voorbeelden. Gebruik het liefste voorbeelden van situaties die zich werkelijk hebben voorgedaan en die dus herkenbaar zijn voor jee medewerkers. Zorg dat je medewerkers er niet op aanvalt. Hierdoor wordt wat je bedoelt volkomen duidelijk.

Wil je dat de medewerkers de klanten vermaken en voor hen gaan jongleren? Wil je dat de medewerkers de loper uitrollen bij bezoek? Geef het aan!

Geef een stappenplan

Tot actie aanzetten: geef vervolgens aan welke concrete stappen je medewerkers moeten nemen. Vertel duidelijk wat de verschillende stappen zijn. Leg het accent op de eerste stap die ze moeten nemen.

Als een lawine eenmaal rolt of schuift gaat het vanzelf, maar de lawine in gang zetten is lastiger. Je moet dus proberen om je medewerkers de eerste stap te laten zetten, je moet ze tot actie aanzetten.

Teamleden tot actie aanzetten: stel een vraag

Ik zal je nu vertellen hoe je je medewerkers tijdens je team meeting in actie kunt krijgen. Stel een vraag!

  • Bijvoorbeeld: “Hoe kun jij als medewerker klantvriendelijker zijn?”
  • Geef dan aan: je krijgt twee minuten om over deze vraag na te denken. Na twee minuten vraag ik een aantal van jullie naar hoe je klantvriendelijker denkt te kunnen zijn.
  • Na een aantal medewerkers deze vraag gesteld te hebben kun je de volgende vraag stellen: “Wat ga jij vanaf nu veranderen om klantvriendelijker te zijn?”
  • Daarna vraag je een aantal medewerkers naar de manier waarop ze dit aan gaan pakken. 

Door deze vragen te stellen heb je de medewerkers de eerste stap laten zetten en heb je dus hun houding en optreden beïnvloed.

Einde van de team meeting

Je kunt eindigen met je medewerkers te herinneren aan de antwoorden die ze op deze vragen gegeven hebben. Dus hoe je klantvriendelijker kunt zijn en vooral wat je medewerkers concreet gaan doen om klantvriendelijker te zijn.

Stimuleer je medewerkers om deze nieuwe aanpak vanaf de eerst volgende klant toe te passen. Zeg dus iets als: “Ook al is de klant in jouw ogen heel erg lastig en vervelend, pas de nieuwe aanpak vanaf nu toe!”

Meer mogelijkheden

In dit artikel heb ik je de meest voor de hand liggende techniek aangereikt. Er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. Als je hier hulp bij wilt, lees dan verder over mijn aanbod op de pagina teambuilding specialist.

Scroll naar boven