Saamhorigheidsgevoel: het “wij” gevoel van je team

saamhorigheidsgevoel het wij gevoel

Bijgewerkt op 15 januari 2024

Een team met saamhorigheidsgevoel is een hecht team! Een team waar de teamleden echt verbonden met elkaar zijn. Er is een band, er is solidariteit en er is een gevoel van lotsverbondenheid. Elk teamlid is ervan overtuigd dat je elkaar nodig hebt en het samen moet doen! En daar handelt elk teamlid ook naar! 

Spontaan overleg

In dit soort teams wordt er geheel vrijwillig door de teamleden zelf veel overleg gevoerd. Dit overleg is niet door de leidinggevende opgelegd door het geven van een opdracht. Het team doet het vanuit zichzelf. 

Het team signaleert iets wat niet goed gaat of niet helemaal goed gaat! Of iets wat gewoon beter kan en moet. Ze nemen verantwoordelijkheid en gaan het gesprek met elkaar aan! En ze gaan het hebben over hoe ze iets beter kunnen uitvoeren en hoe ze een beter resultaat krijgen! 

Teamleden maken zichzelf dienstbaar

In teams met een saamhorigheidsgevoel maken de teamleden zichzelf dienstbaar aan het team. Ze denken niet aan zichzelf, maar aan het team! Ze weten namelijk dat als het team goede resultaten behaalt, zij daar ook voordeel van hebben. Ze zijn ook niet jaloers of rancuneus als een ander teamlid de voorkeur en de eer krijgt. Ze voelen zich een eenheid! Ze passen zich feilloos aan het team aan! 

Respect en waardering onder de teamleden

Elk teamlid kent, waardeert en gebruikt elkaars kwaliteiten. En elk teamlid kent en ondersteunt elkaar in elkaars tekortkomingen en zwakke punten. Dat doen ze niet om aardig te zijn, maar gewoon in het belang van het team. Om te zorgen dat het team goed presteert! Elk teamlid weet ook dat elk teamlid kwaliteiten en tekortkomingen heeft en dat vinden ze ook gewoon. Daarom respecteren alle teamleden elkaar. 

Positieve sfeer

In dit soort teams heerst er ook een positieve, opbouwende en ontspannen sfeer. Die sfeer ontstaat doordat de teamleden vertrouwen in elkaar hebben. Ze kunnen honderd procent van elkaar op aan. Ze weten dat elk teamlid er voor gaat en zijn best doet om het team zo goed als mogelijk te laten presteren. 

Omdat het team gericht is op leren, groei en ontwikkeling en het in de toekomst beter te doen, ontstaat er een positieve en opbouwende en optimistische sfeer. 

Daarnaast is de sfeer ook ontspannen doordat elk teamlid weet dat iedereen ervoor gaat. En omdat alle teamleden ervaren dat het team groeit en zich ontwikkelt. De teamleden hebben vertrouwen dat het goed gaat en maken zich niet zo druk om het resultaat. Ze weten zeker dat het goed komt! 

Saamhorigheidsgevoel en faalangst

Een team zonder saamhorigheidsgevoel en zonder vertrouwen gelooft niet in goede resultaten en gelooft niet in de mogelijkheden van alle teamleden. Het gevolg hiervan is dat het team geen eenheid is en ook geen goede resultaten behaalt

Zodra de teamleden in zichzelf en in het team geloven dan zal het team zich ogenblikkelijk in gunstige zin ontwikkelen. En worden er direct betere resultaten behaald. En hierdoor zullen de teamleden naar elkaar groeien.  

Hoe goed een teamlid presteert en de mate en de snelheid waarmee een teamlid zich ontwikkelt hangt voor een groot deel af van het zelfvertrouwen dat het teamlid heeft!

Hoe zelfverzekerder een teamlid is, hoe sneller en hoe meer hij groeit. En hoe beter de resultaten zijn die hij of zij bereikt! Hoe goed een teamlid presteert en de mate en de snelheid waarmee het teamlid groeit hangt voor een groot deel af van het zelfvertrouwen dat het teamlid heeft!

Het “wij” gevoel van je team

Een teamlid kan veel talent en kwaliteiten hebben, maar  als hij geen zelfvertrouwen heeft kan hij geen optimale resultaten behalen. Een teamlid dat geen zelfvertrouwen heeft zal de keuzes die hij maakt niet met volle overtuiging uitvoeren. En hij zal voor de minst riskante oplossing kiezen. Zelfvertrouwen heeft een enorme invloed op de keuze en uitvoering van de acties!

Het zal ook duidelijk zijn dat een teamlid sneller stappen voorwaarts maakt en groeit als hij zelfvertrouwen heeft. Een medewerker met zelfvertrouwen is onbevangen en durft ook nieuwe dingen te proberen en is niet bang om fouten te maken!

Mijn ervaring is, dat zodra een teamlid een groter zelfvertrouwen heeft, hij zich sneller en meer ontwikkelt en betere resultaten behaalt! Daardoor krijgt het hele team meer vertrouwen. En dat zorgt voor een “wij” gevoel. 

,


Zullen we contact houden?

Ik wil je graag tips voor teambuilding sturen en af en toe een aanbieding

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info

Scroll naar boven