Mindset van teams en teamleden

mindset van teams en teamleden

Bijgewerkt op 20 februari 2024

Mindset van teams en teamleden

Als mensen vinden dat ze goed in hun vak zijn, zullen ze hun beroep ook met flair, overtuiging en creativiteit uitvoeren. En daardoor is de kans groot dat ze een goed resultaat behalen. Als iemand vindt dat hij niet zo goed in zijn vak is, zal hij niet zo gedreven en met flair optreden. Dus zijn mindset bepaalt wat hij doet, hoe hij overkomt en wat het resultaat is.

Je eigen gedachten kunnen voor je of tegen je werken!

Of een sales medewerker een opdracht binnenhaalt, hangt voor een groot deel van zijn eigen mindset af. Als hij gelooft in zijn product, dienst, in het bedrijf en in zichzelf, is de kans veel groter dat hij de opdracht krijgt dan wanneer hij hier niet in gelooft. Als iemand succesvolle gedachten heeft, straalt hij dat uit en wordt hij succesvol. Dit geldt niet alleen voor sales. Het gaat op voor alle beroepen en functies. 

Als een iemand overtuigd is van mogelijkheden en kansen, zal hij ook kansen en mogelijkheden zien en daarop inspelen. Maar als hij denkt dat er geen kansen en mogelijkheden zijn, dan zal hij daar ook niet op zoek naar gaan. En daarom zal hij dan ook geen kansen en mogelijkheden zien. Dat wat hij denkt wordt de realiteit! Zijn gedachten bepalen dus het resultaat!

Zelfvertrouwen en mindset van teams

Als een teamlid zelfvertrouwen heeft zal hij ook beter en overtuigender bij andere mensen overkomen en is de kans groot dat hij meer voor elkaar krijgt. Als een teamlid geen zelfvertrouwen heeft komt hij minder overtuigend over en is de kans kleiner dat hij iets voor elkaar krijgt. Dus hoe een teamlid over zichzelf denkt heeft een directe invloed op het resultaat dat hij behaalt.

Het zal duidelijk zijn dat de mindset van elk teamlid een grote invloed op de resultaten heeft. Daarom is het voor het team zo  belangrijk dat alle teamleden gunstige en succesvolle gedachten hebben die de doelen ondersteunen.

Het goede nieuws is dat elk teamlid de volledige invloed heeft op hoe hij denkt. Een teamlid is de baas over zijn eigen gedachten!

Het zou geweldig zijn dat je als leidinggevende elk teamlid inzicht geeft in zijn manier van denken. Hierdoor kunnen de teamleden hun eigen ongunstige gedachten in gunstige gedachten transformeren.  

Team mindset

Wil je graag weten waarom sommige teams succesvol zijn? Succesvolle teams hebben succes  omdat ze constructieve gedachten hebben. Ze hebben dus een succesvolle mindset.

En de vraag is natuurlijk, wat zijn succesvolle gedachten? Wat is een succesvolle team mindset?  Wat zijn constructieve gedachten? Door middel van een aantal gemeenschappelijke kenmerken die je kunt zien bij succesvolle teams ga ik je duidelijk maken wat een succesvolle mindset betekent.

De team mindset bepaalt het succes van het team!

Geloof in je producten en diensten

Hoe kan bijvoorbeeld sales een product en dienst verkopen terwijl de teamleden er zelf eigenlijk helemaal niet in geloven? Hoe kan een team een product en dienst ontwikkelen als ze zelf niet in het product en dienst geloven? Of er niet volledig achter staan?  Als de teamleden er niet in geloven wordt het heel moeilijk om andere mensen ervan te overtuigen dat de dienst en product noodzakelijk zijn. En dat zie je aan alles terug. 

Als de teamleden wel in hun product en dienst geloven, komen ze overtuigender over. En dit heeft allerlei positieve gevolgen. Ik zal je één voorbeeld geven. Het teamlid is bij een verjaardag en vertelt vol vertrouwen en lof over het product dat zijn bedrijf maakt. Een betere promotie is er niet! 

Succesvolle teams geloven in hun product en dienst! Geloof hebben in het product of dienst is dus een succesvolle gedachte!

Overtuigingen van teams en teamleden

Teams en teamleden hebben overtuigingen. Jij hebt ze ook! Sommige overtuigingen zijn gunstig en andere zijn ongunstig. Als een teamlid ervan overtuigd is dat hij geen waardevol teamlid is, zal hij ook geen waardevol teamlid zijn. Dit teamlid zal dan ook niet als een waardevol teamlid handelen. 

Een gunstige overtuiging is bijvoorbeeld dat een teamlid het team waar hij deel van uitmaakt als succesvol ziet. Hierdoor zal hij zelf beter presteren. En hierdoor zal hij de overige teamleden als waardevol behandelen. De overige teamleden voelen zich hierdoor gewaardeerd en gaan daar ook naar handelen. Dit is dus een gunstige overtuiging. Deze overtuiging voegt iets goeds aan het team en de business toe!

Enthousiasme voor het bedrijf: mindset

De mindset van een succesvol teamlid kenmerkt zich door enthousiasme over ‘’zijn’’ bedrijf, product en dienst. 

Het enthousiasme straalt van dit teamlid af. Je hoort dat aan zijn stem, je ziet dat in zijn mimiek, zijn lichaamshouding en aan zijn optreden. Het mooie is dat zijn enthousiasme op andere teamleden en zelfs op de klanten overgebracht wordt! De teamleden van succesvolle teams zijn vaak enthousiast.

Er zullen altijd dingen gebeuren waar je als team niets aan kunt doen. Bijvoorbeeld als de economie slechter wordt. Maar het team heeft wel invloed op hoe het met deze situatie omgaat!  Het betekent dus niet dat het bij het bedrijf en team slecht hoeft te gaan als het economisch wat minder gaat.

Teams die een goed resultaat behalen zoeken naar kansen en mogelijkheden in lastige situaties en als het tegen zit. Doordat zo’n team altijd kijkt naar wat wel kan in plaats van naar wat niet kan, lukt het ze ook om onder de moeilijkste omstandigheden goede resultaten te behalen.

De mindset van teams die goede resultaten behalen hebben het kenmerk dat ze zich op de mogelijkheden focussen! Mindset van de teamleden en de team mindset bepaalt het succes: belang van goede gedachten.

Zie je in hoe belangrijk gedachten zijn? En zie je in dat de gedachten van de teamleden en team een enorme invloed  hebben? Dat is de reden waarom ik ervan overtuigd ben dat de teamleden en team een gunstige en constructieve mindset hebben. 

4 mindset tips voor teamleden en teams

  • Zorg dat ze het het product en dienst geloven
  • Ontwikkel positieve en gunstige overtuigingen bij je teamleden
  • Het is van groot belang dat ze enthousiast over het bedrijf, product en dienst zijn
  • Stimuleer dat ze in kansen en mogelijkheden geloven. 

Er zijn natuurlijk nog veel meer kenmerken van de mindset van succesvolle teams! 

Verander de negatieve, ongunstige en saboterende gedachten in positieve, gunstige en constructieve gedachten! En dat is soms even hard werken!

Als het team en de teamleden al gunstige gedachten hebben is dat natuurlijk fantastisch. De kans is dan heel groot dat het team al groeit en bloeit. Als dat niet het geval is, dan zul je je ongunstige gedachten in gunstige gedachten moeten veranderen. En daar zijn een groot aantal technieken voor!

De technieken waarmee  je de team mindset en individuele mindset kunt veranderen zijn relatief eenvoudig.

Soms denken teamleden en teams dat ze al positieve en gunstige gedachten hebben. Soms komen de teamleden er tijdens de team meetings – zonder dat ze dat bewust  beseffen – er achter dat ze eigenlijk gedachten hebben die hun succes saboteren! Hun eigen gedachten houden het succes tegen!

Succesvolle gedachten denken

De meeste teamleden zullen voornamelijk gunstige gedachten hebben en positief zijn ingesteld.

Maar elk mens en dus ook elk teamlid wordt voortdurend beïnvloed door o.a. : de media, reclame, vrienden , familie, klanten, collega’s en kennissen. En zo kan een teamlid ongunstige gedachten uit zijn omgeving oppikken En dit heeft een negatieve invloed op het teamlid en uiteindelijk een negatieve invloed op het team. 

Een teamlid kan wel heel positief ingesteld zijn en gunstige gedachten hebben, maar de mensen met wie hij omgaat kunnen ongunstige en negatieve gedachten hebben. En deze mensen beïnvloeden de gedachten van dat teamlid, of je het nu wilt of niet.

Als leidinggevende is het belangrijk dat je oplet dat de medewerkers niet negatief gaan denken. Doordat ze negatief en ongunstig gaan denken gaan ze negatief handelen en krijgen ze ongunstige resultaten. En dat wil je niet als leidinggevende.

Negatieve reacties van teamleden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Onze producten zijn niet zo goed vergeleken met de producten van bedrijf x.
  • Aan sommige teamleden heb ik een hekel
  • Peter communiceert zo waanzinnig slecht. I.p.v. naar Peter toe te gaan en hem dat te vertellen.
  • Kwaad en geërgerd weglopen zonder het uit te praten
  • De afdeling sales heeft het best makkelijk. Een beetje in de auto rijden en af en toe een beetje praten.
  • Werken is absoluut niet leuk. Ik doe het alleen voor het geld. 

Herkenbaar? 

Gif of succesvolle gedachten denken

Negatieve en ongunstige gedachten van teamleden zijn als gif voor de gedachten van andere teamleden. Ze kunnen hun gedrag beïnvloeden en ze kunnen dus ook je uiteindelijke resultaat negatief en ongunstig beïnvloeden.

Om niet negatief en ongunstig beïnvloed te worden, zal je als leidinggevende de teamleden tegengif moeten geven. En zullen de teamleden zichzelf tegengif moeten geven. De teamleden moeten beschermd worden tegen de negatieve en ongunstige mindset van anderen. Er zijn verschillende manieren om jezelf tegengif te geven. 

De gedachten die je denkt hebben een enorme invloed op het resultaat van je onderneming!

, , ,

Scroll naar boven