Met zelfvertrouwen deelnemen aan een teambuilding gesprek

met zelfvertrouwen deelnemen aan een teambuilding gesprek

Bijgewerkt op 13 januari 2024

In het kader van teambuilding is het heel erg belangrijk dat elk teamlid meedenkt en meepraat! Maar er is één probleem. Sommige teamleden krijgen oncomfortabele gevoelens zodra ze horen dat ze mee ‘’moeten’’ praten. De verwachting dat ze iets moeten zeggen maakt ze nerveus.   

Oncomfortabele gevoelens

Sommige teamleden  vinden het heel erg onplezierig om zich binnen het team te uiten. Het levert hen naast de opwinding ook onplezierige gevoelens op. Er zijn zelfs ervaren teamleden die vóór dat ze in het team wat gaan zeggen al zenuwachtig en gespannen zijn. Sommige teamleden ervaren het als eng.  De mate waarin de medewerkers dit ervaren verschilt per persoon. 

We zullen deze teamleden dus moeten helpen. Met het doel dat ze zonder angst en chroom durven deel te nemen aan de teamgesprekken. 

Met zelfvertrouwen deelnemen aan een teambuilding gesprek

Om te beginnen kun je bewust werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen van deze teamleden zodat ze durven deel te nemen aan de teamgesprekken.  Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat alles wat besproken wordt binnen het team blijft. Hierdoor kunnen de teamleden zich veiliger voelen. 

Het is sowieso belangrijk om als leidinggevende een veilige sfeer te creëren. Een sfeer waarin alles gezegd kan worden zonder dat een teamlid hierbij persoonlijk aangevallen wordt! Een teamlid moet zich dus kunnen uiten zonder dat dit negatieve gevolgen heeft. 

Het moet iedereen duidelijk zijn dat elk teamlid een positieve intentie heeft. En dat elk teamlid hiernaar handelt. 

Bedank een teamlid als hij iets ingebracht heeft. Je kunt een teamlid ook een compliment geven voor het stellen van een goede en scherpe vraag. Zo merken de andere teamleden dat je het op prijs stelt als je als teamlid iets inbrengt. Je geeft aan dat je het waardeert en respecteert als een teamlid in het gesprek deelneemt.. 

Er zijn teamleden die moeite hebben om zich goed te uiten. Zo’n teamlid moet je leren hoe hij zich goed kan uiten. 

Essentieel dat elk teamlid meepraat

In het kader van teambuilding is het essentieel dat elk teamlid actief deelneemt aan de teamgesprekken. In eerste instantie is dat zo belangrijk omdat elk ander teamlid dan weet wat er bij iedereen speelt.

Het tweede is dat elk teamlid uniek is en eigen ervaringen en kennis heeft. Elk teamlid kan iets inbrengen waardoor het team boven zichzelf uitstijgt! Dus ieder teamlid moet gehoord worden!   Als laatste, hoe meer meningen en inzichten, hoe groter de kans is dat er nog betere ideeën ontstaan.  

,

Scroll naar boven