Is teambuilding zinvol?

is teambuilding zinvol

Zinvolle teambuilding

Soms vraagt iemand me of teambuilding zinvol is. En mijn antwoord is dan: ja absoluut!
Hier wil ik je een verhaal over vertellen. Het verhaal speelt in de periode dat ik hockeycoach was. Maar dit gaat ook op voor alle teams in bedrijven.

 In april had ik mijn contract bij ‘’mijn’’ nieuwe club getekend. De eerste training had ik een gevoel van: “waar ben ik nu in beland?”. Het team was het seizoen daarvoor  gedegradeerd. De spelers spraken de volgende zinnen uit: “Nou, het zal dit seizoen wel weer niks worden”‘ en “We zullen vast weer degraderen’’. En ‘’laten we hopen dat we in ieder geval nog een wedstrijd kunnen winnen’’. 

Kortom er was weinig vertrouwen en er heerste een negatieve en nare sfeer! Een sfeer waarin de teamleden en team zich niet konden ontwikkelen. En dat terwijl de club zo snel mogelijk weer terug wilde naar de klasse waarin het team het jaar daarvoor speelde. Ik had dus nog heel wat te doen. 

Maar het lukte ….. Aan het eind van het seizoen werden we kampioen. En promoveerden we! Ik ga je nu vertellen hoe we dat bereikt hebben. 

Stappenplan teambuilding

Om structuur in mijn aanpak en werkwijze te krijgen heb ik toen een plan van aanpak gemaakt. Het plan bestond uit vier stappen:

1. Vertrouwen opbouwen

Alle teamleden moesten vertrouwen in zichzelf en in het team krijgen. Daarnaast moesten de teamleden vertrouwen in een goede afloop krijgen. Als dat zou lukken had iedereen weer vertrouwen.  En was er weer een basis waardoor het team zich weer kon ontwikkelen en kon groeien, waardoor er goede resultaten behaald konden worden.

2. Positief saamhorigheidsgevoel

Er moest weer een positief “wij”-gevoel ontstaan. Er moest weer een saamhorigheidsgevoel zijn! De teamleden moesten weer een band met elkaar hebben en er van overtuigd zijn dat ze elkaar nodig hadden om als team goede resultaten te behalen. De teamleden moesten beseffen dat ze afhankelijk van elkaar zijn! Hierdoor zou het team boven zichzelf uit kunnen stijgen.

3. Afspraken maken en nakomen

Er moesten ook afspraken gemaakt en nagekomen worden. De teamleden moesten inzien dat het nakomen van de afspraken cruciaal is. De teamleden moesten dus ook gemotiveerd worden om de gemaakte afspraken na te komen. En de teamleden moesten elkaar aanspreken als een teamlid de afspraken niet nakwam. 

4. Doelstelling centraal stellen

De laatste stap was: de doelstelling meer centraal te stellen. Normaal gesproken start je met het formuleren van de doelstelling. En vervolgens maak je een plan hoe je deze doelstelling gaat bereiken. En dat zijn de actiepunten.

Teambuilding is zinvol

Van het weer centraal stellen van de doelstelling  heb ik dat seizoen afgezien omdat het me i.v.m. de negatieve sfeer beter leek. Het team wist wat de doelstelling was, maar ik heb er weinig over gezegd. En ik heb me gefocust op de eerste drie stappen. 

Na een tijdje kregen de teamleden vertrouwen en ontstond er een wij gevoel.  En daarnaast werden de afspraken nagekomen. En begon het team goed te presteren. Dat was tevens het moment om de doelstelling weer meer centraal te stellen. 

Ik bracht het in het begin zeer voorzichtig: ‘’we hebben nog meer kans om onze doelstelling te bereiken als we dit en dat doen.’’ Nog iets later werd ik rechtstreeks: ‘’willen we kampioen worden?’’, ‘’oké, dan moeten we het zo doen.’’ 

Is teambuilding zinvol voor jouw team?

Is de stemming in jouw team negatief en destructief? Hebben de teamleden geen vertrouwen? En heeft het team een negatieve ervaring? Door teambuilding kun je het team veranderen in een hecht team dat goed samenwerkt. En waarbij de teamleden alles doen om de gemeenschappelijke doelstelling te bereiken. 

,


Zullen we contact houden?

Ik wil je graag tips voor teambuilding sturen en af en toe een aanbieding

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info

Scroll naar boven