Hecht team creëren: 7 misvattingen over hechte teams

hecht team creeren

Bijgewerkt op 4 april 2024

Een hecht team creëren: teamsynergie

Een hecht team creëren, hoe doe je dat? Hoe krijg je medewerkers zover dat ze alles doen en laten voor het team? Zoiets ontstaat niet “vanzelf”. Maar je kunt er als leidinggevende zelf heel veel aan doen. In dit artikel geef ik je een aanzet van hoe je het aan kunt pakken om van je team een hecht team te maken. Want daar zijn simpele technieken voor.

 • Hoe is het mogelijk om ons als teamleden zover te krijgen dat we van alles doen en laten om de dromen en doelstellingen van het team te realiseren?
 • Hoe krijgt de leidinggevende ons zover dat wij gedisciplineerd en gefocust alle taken uitvoeren? Waarom handel ik als teamlid in het belang van het team?
 • Hoe creëer je een hecht team met een sterk teamgevoel?

Teamsynergie

Als de leidinggevende bepaalde technieken toepast, wordt het team tot een hecht team gevormd. Dat komt door de hechte teamsynergie. Teamleden in een hecht team zijn bereid om alles voor het team te doen. Wij als team kunnen gevormd worden tot een hecht team. Dit proces noemen ze ook wel teambuilding.

Er zijn een heleboel technieken die ervoor zorgen dat wij een hecht team worden! Bijvoorbeeld: als wij duidelijke taken van de leidinggevende krijgen voelen wij ons belangrijk en betrokken bij het team. Dit zorgt ervoor dat wij als teamlid meegezogen worden.

Onderlinge afhankelijkheid

Hoe belangrijker onze taak wordt en hoe meer wij afhankelijk van elkaar worden, hoe hechter wij als team worden. Als wij als teamleden dus allemaal een taak krijgen en afhankelijk van elkaar zijn, vergroot dat de team synergie. Het team wordt hechter! Wij als teamleden gaan hierdoor effectiever en efficiënter met elkaar samenwerken.

De taal

Wij als teamleden voelen ons ook meer betrokken en verbonden met het team als de leidinggevende taal gebruikt waaruit blijkt dat wij het samen moeten doen! En ons ook allemaal aanspreekt! Dit versterkt ook het saamhorigheidsgevoel! Er zijn natuurlijk nog veel meer manieren om van ons als team een hecht team te maken.

Waarom een hecht team creëren soms niet lukt

Soms lukt het niet om van een team een hecht team te maken. Oorzaak nummer één is dat er niet, nauwelijks en gebrekkig gecommuniceerd wordt.

Praat met de teamleden: Praat niet omdat je gehoord hebt dat je als leidinggevende voortdurend moet communiceren. Communiceer omdat het noodzakelijk is om te communiceren. Het praten is geen doel op zich, maar een middel om als team beter samen te werken en betere resultaten te behalen. 

Observeer: Het is erg belangrijk dat leidinggevende het team voortdurend observeert en kijkt naar wat er goed gaat en naar wat beter kan. Als dingen niet goed gaan en beter kunnen, zul je dit met het team moeten communiceren. Het is ook van groot belang om er achter te komen wat er speelt. En als je weet wat er speelt dan kun je erop inspringen.

Communiceer: Maar als je niet communiceert, dan weet je ook niet wat er speelt en dan kun je er ook niet op inspringen. Dus: observeer voortdurend het team en hou contact met de teamleden. Communiceer zodra dat noodzakelijk is. Als we het over communiceren hebben denken we vaak dat je voortdurend moet praten.

Luister: Maar het allerbelangrijkste is dat je heel veel luistert. Dus niet als leidinggevende voortdurend aan het woord zijn, maar juist vragen stellen en heel goed luisteren naar wat ze zeggen. 

Kan elk team hecht worden?

Als bondscoach keek ik niet alleen maar naar wat er goed ging en en naar wat er beter kon. Maar ik keek ook vooral naar wat er gebeurde en luisterde wat er gezegd werd. 

Soms zag ik dat een teamlid een beetje afwezig was. En vroeg ik hem of het goed met hem ging en of hij daarover wilde praten. Hierdoor kreeg ik inzicht in wat er speelde en kon daar op inspringen. 

Een enkele keer voelde ik dat de sfeer te gespannen was. En dan benoemde ik dit ook. Hierop reageerde het team en daardoor kreeg ik informatie. En kon er vervolgens op inspringen. Van tijd tot tijd hoorde ik teamleden ongunstige en negatieve taal uitspreken. En hier speelde ik dan op in. Luister naar wat er gezegd wordt en kijk wat er gebeurd. Voel wat er leeft en speel hierop in! 

Een hecht team creëren lukt alleen als je goed observeert en communiceert! Speel in op de dingen die gunstig of juist ongunstig zijn.  Elk team kan een hecht team worden als elk teamlid bereid is om er volledig voor te gaan! Alleen dan is het mogelijk dat een team boven zichzelf uitstijgt!

Kenmerken van hechte teams

Af en toe krijg ik tijdens de teambuilding speeches, trainingen en workshops de vraag wat de kenmerken van hechte teams zijn. Misschien zou jij als manager ook graag willen weten of je team een hecht team is? Of misschien heb je al een vermoeden, maar wil je even checken of je team wel echt een hecht team is. Hechte teams zijn teams waarbij de teamleden optimaal met elkaar samenwerken. En daardoor ook goede resultaten behalen.

Hechte en succesvolle teams hebben een aantal kenmerken:

 1. Er is een goede balans tussen het uitvoeren van ‘’team verplichtingen en plezier’’ en ‘’spanning en ontspanning’’.
 2. De teamleden vertrouwen elkaar
 3. De teamleden hebben respect en waardering voor elkaar
 4. Ze zijn flexibel en creatief. De teamleden komen met initiatieven en oplossingen om betere resultaten te krijgen.
 5. Er heerst binnen het team een zekere rust en vertrouwen.
 6. Het team is volledig gefocust op het behalen van de doelstelling.
 7. Er is een open, rechtstreekse en doelgerichte communicatie.
 8. De teamleden zijn kritisch t.o.v. het eigen en het functioneren van het team.
 9. De diverse teams werken goed met elkaar samen en ze respecteren en waarderen elkaar.
 10. De teamleden spreken elkaar op elkaars ongewenste gedrag aan.
 11. Het team treedt als eenheid naar buiten op.
 12. Van afstand lijkt het net of alle acties en handelingen binnen het team automatisch gaan.

Herken je de kenmerken van hechte teams?

Als je veel of alle kenmerken bij je team herkent, is je team momenteel een hechte en geoliede machine. Maar denk alsjeblieft niet dat je niets meer hoeft te doen! Check voortdurend of je team nog hecht is en goed samenwerkt. En stuur bij als dat noodzakelijk is.

7 misvattingen over hechte teams

Er zijn ook een aantal hardnekkige misvattingen over hechte teams, waardoor mensen maar liever geen hecht team willen. De hoogste tijd om hier iets verstandigs over te zeggen:

 1. Alle teamleden in een hecht team zijn hetzelfde.
 2. Teamleden zijn het altijd eens en hebben geen eigen mening.
 3. Je kunt een hecht team worden door vlotten te bouwen
 4. Bij een hecht team gaat het in eerste instantie om het team.
 5. Hechte teams hebben altijd lol
 6. In hechte teams heerst altijd een goede sfeer   
 7. Teamleden geven elkaar niet regelmatig feedback!

Dit zijn serieuze misvattingen die ik hieronder verder uitwerk.

1. Alle teamleden in een hecht team zijn hetzelfde

Sommige mensen geloven niet in hechte teams, omdat ze denken dat hechte teams alleen maar bestaan uit teamleden die hetzelfde denken, handelen en doen. Maar dat is een misvatting. Hechte teams die goede resultaten behalen, bestaan juist uit teamleden met eigen vaardigheden, kwaliteiten, kennis, ervaringen, inzichten, kenmerken, instelling, persoonlijke eigenschappen en talenten. Er is juist diversiteit. In een hecht en succesvol team brengt elk teamlid zijn kwaliteiten in. De teamleden vullen elkaar hierdoor aan! Alleen als die balans er is kan een team goed samenwerken en goede resultaten behalen! 

Het klinkt misschien raar wat ik nu ga zeggen, maar mijn ervaring is dat er zelfs ook een negatief ingestelde teamlid moet zijn! Juist zo’n teamlid zorgt ervoor dat teamleden scherp blijven en dwingt het team om voortdurend te blijven communiceren. 

2. Teamleden zijn het altijd eens en hebben geen eigen mening

Een kenmerk van een hecht en succesvol team is dat de teamleden meedenken en meepraten. Dat betekent dat ze niet alles klakkeloos uitvoeren, maar zich eerst afvragen of het wel goed voor het team is en of het iets toevoegt m.b.t. het bereiken van de doelstelling! 

Mijn ervaring is dat de teamleden zelf met ideeën, suggesties en mogelijkheden aankomen over hoe het team het beter en anders kan aanpakken en hoe het team betere resultaten kan behalen. Vervolgens kijken alle teamleden kritisch naar alle mogelijkheden. En ze kiezen uiteindelijk samen voor de beste oplossing! 

Wat me opvalt is dat de teamleden van hechte en succesvolle teams uiteraard verschillende meningen hebben. Ze zijn het lang niet altijd eens met elkaar. Maar het mooie is dat hechte teamleden het team op één hebben staan. En daardoor eenvoudig is om de beste keuze te maken. 

De teamleden van een hecht team zijn geen ja knikkers! Het zijn mensen die het team op één hebben staan en daar alles voor doen en laten! Een hecht team het is een voorwaarde om als team goed te kunnen functioneren! 

3. Je kunt een hecht team worden door vlotten te bouwen

Vlotten en boomhutten bouwen is gezellig, leuk en ontspannend en er wordt enorm bij gelachen. Dit is geweldig voor een teamuitje maar het team wordt er niet hechter door! En de teamleden gaan hierdoor ook niet beter samenwerken. 

Door het bouwen van vlotten en boomhutten leren de teamleden elkaar wel beter kennen en er wordt een gezamenlijke herinnering opgebouwd.  

4. Bij een hecht team gaat het in eerste instantie om het team

Deze stelling is fout! Het gaat in eerste instantie om het doel. En in tweede instantie om het team. Het team moet goed samenwerken om de uiteindelijke doelstelling te kunnen behalen! 

Een hecht team en goed samenwerken zijn de middelen om het doel te bereiken! De teamleden van hechte en succesvolle teams staan volledig achter de doelstelling. En hebben daar ook zelf voor gekozen of hebben er volledig mee ingestemd. Hierdoor voelt het voor de teamleden niet dat ze de doelstellingen moeten bereiken. In plaats daarvan willen ze de doelstelling bereiken.  

Hierdoor is er ook geen sprake dat teamleden iets doen terwijl ze er eigenlijk geen zin in hebben. Ze staan namelijk volledig achter de doelstelling. En ze zien ook in dat de werkzaamheden en taken middelen zijn om het doel te bereiken! Ze zien ook in dat ze er zelf belang bij hebben om hun taken goed uit te voeren en de doelstelling te behalen. 

5. Hechte teams hebben altijd lol

Om het doel te bereiken en om goede resultaten te behalen moet het team hard werken! Hoe hoger het doel is, hoe meer de teamleden ervoor moeten doen en ervoor moeten laten! 

Werkzaamheden zijn niet altijd leuk en dat hoeft het ook niet altijd te zijn! Hoe groter je doel is, hoe meer je moet geven en opofferen. Maar het bijzondere is dat de teamleden naar het grote geheel kijken, het uiteindelijke doel! En daar halen ze kracht, energie en motivatie vandaan! 

6. In hechte teams heerst altijd een goede sfeer 

De sfeer in een hecht en succesvol team is optimistisch, ontspannen en gericht op groei. Maar op de momenten dat er echt gepresteerd moet worden verandert de sfeer. De druk wordt door alle teamleden gevoeld. En elk teamlid past zelf manieren toe om de druk onder controle te houden. 

Hierdoor krijg je een bepaalde ‘’rust’’ in het team. Er wordt niet zoveel gesproken. Iedereen is erg gefocust op de taken en opdrachten die hij moet uitvoeren. En iedereen trekt zich iets terug. 

Na het behalen van goede resultaten ontstaat er een ontlading. Teamleden uiten zich veel meer naar buiten toe dan in de normale situatie. Er ontstaat een feest!

Als er slechte resultaten behaald worden is de sfeer binnen een hecht team de eerste twintig à vijfentwintig minuten down. De teamleden voelen zich terneergeslagen en afhankelijk van de situatie hebben ze de pest in en balen ze van de situatie. Ze denken na over hun fouten en hoe ze het beter en anders kunnen doen. Iedereen is op zichzelf. Sommige teamleden kunnen agressief worden en sommige zeggen hardop dat ze balen. Maar hier wordt niet zozeer op gereageerd door de andere teamleden. 

Na een periode van ongeveer twintig à vijfentwintig minuten verandert de sfeer. De teamleden beginnen nu samen het verdriet te delen. En beginnen weer plannen te maken hoe ze het in de toekomst beter en anders kunnen doen. 

Natuurlijk zijn er nog andere situaties die de sfeer binnen het hechte team voor een tijdje bepalen. 

7. Teamleden geven elkaar niet regelmatig feedback!

Succesvolle en hechte teams hebben een doel dat ze koste wat het kost willen bereiken! Maar omdat te kunnen bereiken moet elk teamlid zijn taken goed uitvoeren en een goede teamplayer zijn. 

Op het moment dat een teamlid de afspraken niet nakomt en zijn taken niet uitvoert wordt hij hier direct door andere teamleden op aangesproken! 

Als een teamlid van een hecht team wordt aangesproken luistert hij goed. Hij vraagt zich af of zijn houding en optreden een gunstige of ongunstige invloed heeft op het behalen van de resultaten. Als zijn houding en optreden inderdaad een ongunstige invloed heeft, biedt hij zijn excuus aan en verandert hij direct zijn houding en optreden. Mijn ervaring met een hecht team is dat de kritiek die de andere teamleden geven vaak geheel terecht is. 


Ik ben teambuilding specialist en als jullie een hecht team willen worden dan help ik jullie daar graag bij. Meer over mij kun je vinden op LinkedIn.

,


Zullen we contact houden?

Ik wil je graag tips voor teambuilding sturen en af en toe een aanbieding

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info

Scroll naar boven